Matematik år 6

”Allt handlar bara om träning…” – Robin

ENHETSOMVANDLARE

VT 2016

v 2:

14 jan Koordinatsystem     youtubeklipp: koordinatsystem

15 jan proportionalitet

v. 3

Läxa till nästa vecka: Till och med sidan 143

21 jan Använda graf för pris per kilo

22 jan hur stor är delen repetition

 v. 4

28 jan INFÖR PROVET

v. 7

18 feb kort gmg av provet.

19 feb Teckna uttryck + läxa

v. 9

3 mars Ekvationer

v. 10

11 mars sammansatta figurer + läxa

v. 11

youtubeklipp:  Skala  Medelvärde och median

16 mars medelvärde, median och typvärde

18 mars skala

v. 16

22 april använda skala med okända

v. 17

4 maj Cirkelns area och omkrets

Läxa till nästa vecka. Kunna det mesta om geometri (A,O,V vinklar och skala)

youtubeklipp:  Cirkelns area  Cirkelns omkrets  Volymen av ett rätblock    Olika kroppars volym

 

 

 

 

 

HT 2015

v 35:

28 aug positionssystem, decimaltal och mitt emellan

youtubeklipp: Decimaltal  Decimaltal på tallinje

v 36:

2 september Bråkform – blandad form

Läxa till fredag 11 sept: Första sidan på länken nedan:

3 september bråk-, decimal- och procentform.

youtubeklipp: Bråk-, decimal- och procentform.    Decimalform från grunden.

4 september Synligt Osynligt

 v 37

9 september snabb gmg i procent, dec och bråkform

youtubeklipp: Begrepp inom de fyra räknesätten

v 38

16 september Synen på prov, läxförhör, träna mera

18 sept Hur stor är delen

v 39

Synligt-Osynligt Stencil som delades ut onsdag 23 sept.

23 sept Analys av synligt osynligt

24 sept Problemlösning hur man gör med texter.

v 40

youtubeklipp (läxa till onsdagen): De fyra räknesätten – begrepp

De fyra räknesätten – uppställningar  

1 okt Addition, subtraktion och multiplikation

v. 41

7 okt division – kort, trappan och stolen

9 okt Avrundning

youtube: Kort division  Avrundning

Läxförhör torsdag 15 okt:

Omvandla dec, procent och bråkform.

Blandad form, bråkform.

Problemlösning

Prov torsdag 22 okt:

Kapitel 1 = Samma som ovan + de 4 räknesätten, avrundning

v. 42

youtubeklipp om enheter:  Prefix    Längd    Volym    Vikt

v. 45

3 nov Gmg av prov

v. 46

12 nov inför muntligt NP

13 nov Multiplikation med faktor som är mindre än 1 Läxan ligger på sista sidan av genomgången.

v. 47

20 nov uppskatta, förenkla med decimaltal

v.48

26 nov Vi leker med pb,l andelar och antal

v.49

Vi repeterar och gör klart kap 2.

youtubeklipp: Sortera bråk   Olika bråk men lika stor del

Läxa till nästa vecka: Gör klart kapitel 2

v. 50

youtubeklipp: Sannolikhet    Beräkningar mha sannolikhet

 

 

Nedan finns det genomgångar från tidigare år.

VT 2014

v. 2:

8 jan Hur stor är delen

10 jan använd motsatt räknesätt

v 3:

14 jan procent av ngt

15 jan Koordinatsystem

v 5:

29 jan uttryck o prioriteringsregler

31 jan uttryck o prioriteringsregler forts…

v 6:

5 feb uttryck och variabler

v 9:

25 feb mönster

v 10:

4 mars Rep. av ekvationer

v 11:

11 mars Lägesmått

14 mars tydlighet i redovisning

v 12:

18 mars repetition (från prov)

v 13:

NP på fredag i klassrummet, kl 8.20

Träna_upp_sin_förmåga_inom_begrepp

Problemlösning hur man gör

v 14:

2 april mäta vinklar

v 18:

29 april enheter

HT 2013

v. 34: 21 aug Positionssystemet

v 35: Onsdag år 6 28 aug – gmg&läxa

v 36:

v 37:

10 sept delar av ngt

11 sept bråk,blandad,dec&procent

v 38:

20 sept problemlösning

v 39:

27 sept gmg av prov del 1

v 40:

4 okt gmg av prov del 2

v 41:

8 okt självbedömning

9 okt avrundning

v 42:

16 okt kort gmg

18 okt övn. uppgift

v 43:

22 okt multi stora tal

Fredagen ägnades åt gruppövningar där eleverna fick träna på uppgifter med

”division av 10, 100 och 100.”

v 46:

12 nov Se mer än bara tal

v 47:

Betyg och förmågor del 1

v 48:

Träna mera – pbl

26 nov procent

27 nov – sannolikhet

29 nov – Övn m sannolikhet

3 ggr i veckan, ca 20 min.