Matematikkväll för föräldrar

Välkomna!

”Varken jag eller Pelle är ju bra på matematik, så lilla Kalle kommer aldrig bli bra på matematik heller”

I kombination med den här synen och läromedel som använder nya räknemetoder så fick jag en tanke om att det finns många föräldrar som kan behöva få lite stöd i hur de kan hjälpa sitt barn med matematiken hemma.

Jag arrangerar en matematikkväll för föräldrar för att kunna hjälpa barnen med matematiken både från skolan och hemmet. Första gången var för åtta år sedan  och sedan dess har jag haft sex stycken mattekvällar.

Responsen från olika föräldrar har varit väldigt positiv och i år genomför jag den för sjunde gången. Välkommen!

Några punkter som vi tar upp under kvällen:

  • Nya räknemetoder
  • Skapa goda förutsättningar till en positiv syn på matematik
  • Trots att du har dåliga erfarenheter inom matematik så kan du faktiskt hjälpa ditt barn
  • Tips och idéer till praktisk matematik/matematikspel/hemsidor

Efter matematikkvällen publicerar jag länkar till bra matematiksidor här:

De fyra räknesätten och räkna pengar: elevspel.se

Träna multiplikationstabeller:     finns på många sidor, men ett tips på en app är: ”multi”

Huvudräkning kring de fyra räknesätten: kunskapsstjärnan.se

Mattekluringar:  mathpuzzle.se

Matteboken: matteboken.se

Exempel på youtubeklipp:   Kort division         Kort division när det inte går jämnt ut

Länk till min personliga favorit ”e1m0h”

Boktips: —”Matematik för föräldrar” – Eastaway & Askew. Boken ger bra praktiska tips på spel och lekar. I vissa fall kan dock metoderna skilja sig från i Sverige eftersom författarna kommer från England.

 

Ni får gärna kommentera kvällen eller ställa frågor i kommentarfältet nedan.