Matematik år 8

”Den som tränar mycket, kan också mycket” – Robin

HT 2018

Grovplanering Ma år 8 HT18

 

 

Läxa istället för lektion fredag 24 aug:

  1. Titta på de båda youtubeklippen:  Räkna med negativa tal   Multiplikation med negativa tal
  2. Läs igenom stencilen om Negativa tal regler:  Negativa tal regler
  3. Träna i ditt ma-häfte på uppgifterna på följande fil.  Negativa tal träning år 8

 

v.36  Potenser

youtubeklipp: Tal i potensform     Räkna med potenser    Potenser med negativ exponent        Grundpotensform

v. 37

14 sept Grundpotensform

v. 38

20 sept Beräkningar av grundpotenser

21 sept Division av GP-form

v. 39

27 sept Mönster och generella formler

 

youtubeklipp:  Ekvationslösning     Mönster och uttryck      Problemlösning mha ekvationer

Ekvationer med x i båda leden

v. 41

11 okt Uttryck och parenteser

v. 42

19 okt Uttryck med parenteser

19 okt Generella uttryck – repetition

 

 

VT 2018

v.2

11 jan Snabb repetition av geometri

v.3

youtube:   Cirkelns omkrets      Cirkelns area   Olika kroppars volym    Spetsiga kroppars volym

19 jan Cirkelsektor

 

v. 11

16 mars Träna resonemang

 

v. 15

Proportionalitet               Linjära samband

Läxa till 27 april: s. 148 – 163

 

HT 2017

Område: Procent, decimal, och bråk.

youtubeklipp:

Beräkna andelen    Beräkna det hela   Räkna m procent i decimalform

Förändringsfaktor      Upprepade förändringar       Ränta    Ta ekvationer till hjälp

Avrundning

v. 40

6 okt Träna förmågan att förstå procent med egna uppgifter.

v. 41

Gmg från tidigare år: 1 okt procentenheter, procentuell förändring samt RÄNTEKOSTNAD

Läxa till fre: Vad är ränta? Hur räknar man med ränta?

13 okt Introduktion till RÄNTA

v.42

Repetition av grundpotensform:  Små och stora tal   Räkna med tal i grundpotensform

19-20 okt Låna pengar till bil

v. 48

Torsdag 30 nov: Procentuell förändring  Upprepade förändringar  Ta ekvationer till hjälp

Fredag 1 dec: 1 dec Procent och algebra

Inför provet nästa fredag: Kap 1 + Kap 4 (om procent och ränta) + Häften kring procent och ränta.

 

 

 

VT 2016

v 2:

Läxa Algebra

Elevspel (uttryck och mönster)

14 januari Mönster

youtubeklipp: Mönster

v 3:

20 jan skapa egna algebraiska uppg.

21 jan algebra m parenteser

Läxa t. nästa vecka: Gå igenom alla youtubeklipp nedan:

Förenkla uttryck m Justin Bieber   Förenkla uttryck och sätt in värden

Baskunskaper i ekvationer, fingermetoden: Likheter och ekvationer

Ekvationer mha balansmetoden   Ekvationer m parenteser  Ekvationer m x i båda led

v. 5

4 feb Geometri

 v. 6

10 feb rep av Volym Läxa till nästa vecka: tom. s 182

youtubeklipp: Volymen av ett rätblock Olika kroppars volymer

Pyramid och kon   Skala

v. 7

Inför provet på torsdag:

Algebra (uttryck, mönster, ekvationer)

Bråkräkning

Repetition av ränta, tiopotenser och grundpotensform.

v. 9

2 mars praktisk volym

v. 10

10 mars Gmg av Prov

v. 11

youtubeklipp: Pythagoras Sats        Kvadratrötter

16 mars Pythagoras sats

v. 14

Litet prov på måndag v.15 – (Volym och bråkräkning)

Nu börjar vi området ”Sannolikhet och statistik”

youtubeklipp:  Sannolikhet   Beräkningar mha. sannolikhet   Sannolikhet utan återläggning

v. 15

13 april Sannolikhet i fler steg

v. 16

youtubeklipp:   Median och medelvärde  Typvärde, median och medelvärde i diagram

Läxa till ons v.17:  Sannolikhet s.262 – 268 + Lägesmått s.278 – 283

tidigare gmg:  23 jan Typvärde medelvärde o median     16 mars medelvärde, median och typvärde

v. 19

11 maj träddiagram m sannolikhet

12 maj Lägesmått i diagram

v. 20

Vi tränar inför provet i ”Statistik och Sannolikhet” nästa vecka.

OBS! Lektionen på onsdag är inställd. Alla gör ett ”träningsprov” istället.

Finns bifogad här: Omprov år 8 i statistik och sannolikhet

19 maj Gmg av sista uppgiften halvt

 

 

 

HT2015

Område: Procent, decimal, och bråk.

youtubeklipp:

Beräkna andelen    Beräkna det hela   Räkna m procent i decimalform

Förändringsfaktor      Upprepade förändringar       Ränta    Ta ekvationer till hjälp

Avrundning

v 34:

20 aug Andelar och enklaste form

v 35:

26 aug andel vs. procentuell förändring

v. 37

7 september procentuell skillnad

v. 38

17 sept Förändringsfaktor och Ränta

v. 39

24 sept. Procentkamrater och ff

v. 40

1 okt procentenheter, procentuell förändring samt RÄNTEKOSTNAD

v. 41

7 okt gmg av provfrågor lillaprovet

Nedan finns genomgångar från tidigare år:

v. 42

15 okt Räkna med bråk

Addition och subtraktion av bråk

v. 45

5 nov Division av bråk

v. 49

2 dec tiopotenser och grundpotensform+räkning

3 dec Det du ska kunna innan terminen är slut.

 

 

VT 2014

v 2: 8 jan – repetition av procent och bråk. Läxa till nästa onsdag (15 jan)

v 3: 13 jan 10% av ngt

v. 4: 20 jan area och omkrets          Kom ihåg! läxa till ons v.5 Namn + fram tom. s.172

v. 5: 31 jan cirkelns area och omkrets

Kom ihåg! läxa till ons v.6 Namn + fram tom. s.178

v 14:

Mönster och uttryck del 1        Mönster och uttryck del 2

v 19:

9 maj begrepp och pbl-20140509140009

 

HT 2013

v. 34:

fredag år 8 23 aug – gmg 1

v. 35:

måndag år 8 26 aug – förkorta

v. 36:

måndag 2 sept – förkorta och förläng större tal

fredag 6 sept – gmg 1

v.37: Repetera addition och subtraktion

v.38: Repetera addition och subtraktion

v 39: Repetera multiplikation

v 40: Repetera multiplikation. Multiplikationstest.

v. 41: Bråkräkning. Läxa till onsdag (v 42) s. 26 – 28

v 43: 21 okt procent av ngt + läxa

v 45: 4 nov gmg av problemlösning

8 nov gmg av prov

Läxa under v 44: Multiplikationstabellen, repetera tidigare kapitel, samt uppgifterna på sidan 51. Prov efter lovet: s 6 – 36

v 47: 18 nov hur mkt är klockan om…

22 nov övningar m klockan

v 48:

29 nov Procent och ränta

Läxa till onsdag v 49: se följande film

v 49:

2 dec rea, ökning, priser m andelar

6 dec Procentuell ökning-minskning flera år

3 ggr i veckan, ca 20 min.