Matematik år 7

”Vi tar det lugnt så att vi förstår och kommer ihåg” – Robin

Vissa genomgångar är plockade från föregående år. Fler genomgångar finns längre ner på sidan. Ni är välkomna att titta!

LÄNK TILL MATEMATISKA BEGREPP PÅ 22 OLIKA SPRÅK finns här.

VT – 17

Vi börjar med hastighet och tid.   youtube:  Medelhastighet    Tid

v. 5

På onsdag har vi genomgång av lägesmått. Förbered dig här:  Medelvärde och median     Medelvärde, median och typvärde ur ett diagram.

 

HT – 16

v.34

24 aug Negativa m parentes

tidigare gmg: 3 okt negativa tal

v. 38

21-sept-fordjup-info-samt-vinklar

 

v.41

12-okt-omkrets-och-area-i-konstiga-objekt-laxa

Istället för torsdagslektion:   Omkrets   Triangelns area    Cirkelns area   Olika kroppars volym

 

v.42

Repetition av planering: v.42 Area, v. 43-45 Volym, v.46, Förankra OAV, v. 47-48 Skala, v.49 Prov + Pythagoras

Länk till matteboken.se

 

v. 45

9-november-det-mesta-om-volym

Inför provet nästa vecka: Du ska kunna ALLT om O, A och V.

v. 46

18 mars skala

22 april använda skala med okända

youtube: Skala

Inför provet v. 48:  A,O,V, Skala och Vinklar.

 

v.49

16 mars Pythagoras sats

youtube: Pythagoras    Dogge lär ut 😉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VT 2015

v. 4

22 jan Algebra

v. 5

27 jan Hur man jobbar med MÖNSTER

29 jan Hur man jobbar med MÖNSTER 2

v. 6 (Klassen har beslutat att fördjupa sig inom Algebra under en längre period)

3 feb Grovplanering Algebra

3 feb Förenkling av uttryck

v.7

12 feb Förenkla uttryck m parenteser forts…

v. 10

3 mars Ekvationer start

5 mars ekv. med variabel i båda leden

v.12

19 mars Lite kring uttryck och PBL

v. 13

24 mars Några exempel kring ekvationer

26 mars Göra om tre variabler till en mha uttryck

v. 14

PÅSKLOV

v. 15

Prov den 16 april: ALGEBRA – skriva uttryck, förenkla uttryck, ekvationer och viss problemlösning.

v. 17 (Geometri)

23 april Förankra ekvationer i geometri

v. 19

7 maj att se det osynliga inom geometri

v.21

21 maj Skala och samband

 

 

 

HT 2014

v. 35

Negativa tal regler          3 okt negativa tal       Tips från youtube

v. 36

1 sept MGN      2 sept Samband mellan dec, procent och bråk

Avrundning video      Avrundning video 2

 

v. 43

20 okt Division med decimaltal intro

22 okt Division med decimaltal forts

 

v.45

4 nov Enheter

 

v.46

13 nov Räkna med tid                 (Från förra året: 28 nov öka-minska i klockan)

 

v.47

Klockan ökaOminska samt Tid i DECIMALFORM     20 nov Diagram

Läxa till tisdag: Träna på SVT, se tidigare gmg ( 10 dec SVT)

 

v.48

27 nov Gmg av uppg. 13 & 8

 

 

 

Nedan finns genomgångar från föregående år.

VT 2014

v. 2: 9 jan repetition av tid och rörelse

v. 3:14 jan tabeller och diagram

v. 4: 21 jan medelvärde

23 jan Typvärde medelvärde o median

v. 9:

25 feb Annas syskon

v 11:

11 mars prioriteringsregler

v 18:

29 april Vanliga misstag inom taluppfattning

 

HT 13

v 34:

Torsdag år 7 22 aug – gmg1

v 35:

Tisdag år 7 27 aug – division

Bra multiplikations uppg.

Torsdag år 7 29 aug – bråk

v 36:

Torsdag 5 sept – gemensam nämnare

v 37:

10 sept blandad-bråkform

12 sept gemensam nämnare

v 38:

LÄXA till torsdag: Repetera ”gemensam nämnare” samt uppg. s 57 i boken.

19 sept Läxförhör + lärdomar

Till nästa vecka: Se till att kunna gemensam nämnare samt läs s. 15 om negativa tal.

v 40:

3 okt negativa tal

v 41:

8 okt avrundning

v 42:

17 okt räkn. m. dec. mindre än 1

se även: multiplikation med decimaltal

 

v 43:

22 okt multi och division

v 45:

5 nov division med 10, 100, 1000

v 46:

14 nov repetion av div. stora tal

v 47:

läxa till nästa vecka – s. 78 – 80 samt eventuellt förbereda på s. 110

se även: förlängning av decimaltal i division

21 nov Klockan

v 48:

Träna klockan på nätet:    elevspel   kunskapssjtärnan

25 nov tid mellan två tider

28 nov öka-minska i klockan

v 49:

5 dec tid och rörelse diagram

v 50:

10 dec SVT

3 ggr i veckan, ca 20 min.